Frågor & Svar

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor som inte tas upp här

Vi får regelbundna uppdateringar från Neuroförbundet. För att hålla de administrativa kostnaderna nere, sker dessa uppdateringar ca en gång per månad. Alla gåvor som märks med ”Stoppa ALS” kommer med i rapporteringen. Så fort vi får veta något kommer vi berätta för er.

Insamlingen på Neuroförbundet kan du själv följa via denna länk.
Observera att gåvor via Swish uppdateras endast en gång i månaden.
Neuroförbundet får siffrorna för Swish från sin bank en gång i månaden. Sedan ska dessa summeras och adderas till respektive insamling. Alla Swish-gåvor märkta med ”Stoppa ALS” presenteras som en klumpsumma i insamlingen, i början på nästföljande månad.
Svar kommer
Om du har möjlighet att skriva ut kan du ladda ner och fylla i Neuro's autogiromedgivande. Postadressen står längst ner på första sidan. För att din gåva skall gå till Stoppa ALS är det viktigt att du kryssar i rätt ruta på blanketten.

Skicka annars ett mail till info@stoppaals.se för att beställa blankett.
Från Neuroförbundets facebooksida kan man skapa sin egen insamling, genom att klicka på knappen 'Skapa insamling' och sedan följa instruktionerna. VIKTIGT! Om du vill styra din insamling till ett visst ändamål (t ex Stoppa ALS eller ALS i allmänhet) måste det framgå av insamlingens namn, exempelvis 'Eriks insamling till Stoppa ALS'. Om man inte anger ändamål tillfaller insamlingen den allmänna fonden som fördelas bland alla diagnoser Neuroförbundet arbetar för.