FAQ

- Hur går det med insamlingen?
Vi får regelbundna uppdateringar från Ulla-Carin Lindquist stiftelse för ALS-forskning och från Neuroförbundet. Eftersom detta är relativt små insamlingsstiftelser som arbetar hårt med att hålla de administrativa kostnaderna nere, sker dessa uppdateringar ca en gång per månad. Alla gåvor som märks med ”Stoppa ALS” kommer med i rapporteringen. Så fort vi får veta något kommer vi berätta för er.

Insamlingen på Neuroförbundet kan du själv följa här:
http://www.neurogavan.se/insamlingar/stoppa-als
Observera att gåvor via Swish uppdateras endast en gång i månaden.

Om du sms:at en gåva till Ulla-Carin Lindquist stiftelse för ALS-forskning så kan vi inte spåra den eftersom den inte går till ”Stoppa ALS”-insamlingen utan direkt till Ulla-Carin Lindquist stiftelse. Eftersom denna stiftelse enbart stöder ALS-forskning så tycker vi inte att det gör något, pengarna kommer ju dit de ska i vilket fall.

 - Jag har Swishat en gåva till insamlingen hos Neuroförbundet men pengarna syns inte, varför då?
Neuroförbundet får siffrorna för Swish från sin bank en gång i månaden. Sedan ska dessa summeras och adderas till respektive insamling.  Alla Swish-gåvor märkta med ”Stoppa ALS” presenteras som en klumpsumma i insamlingen, i början på nästföljande månad.

 - Jag har ett företag och vill sänka en gåva, hur ska jag göra?
Vi välkomnar självklart att företag skänker gåvor. Vi håller just nu på att sätta ihop ett paket för företag som vill vara med och bidra. Vi står i kontakt med de olika insamlingsorganisationerna för att få ihop ett bra innehåll. När vi är klara kommer vi presentera kampanjen här på sidan. Vill du/ni veta mer redan nu så går det bra att kontakta oss på info@stoppaals.se .

 - Jag vill ge pengar via autogiro, hur ska jag göra?
Just nu finns det inget enkelt sätt att ge pengar via autogiro riktat till ALS-forskning.
Vi står i kontakt med de olika insamlingsorganisationerna och kommer så snart som möjligt presentera information gällande detta.

 - Vad hände med the Ice Bucket Challenge?
Sammanställd information om detta kommer inom kort.

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

Följ oss gärna på Facebook under tiden: https://www.facebook.com/stoppaals/  

#stoppaals @stoppaals